بیوسان گواه

شرکت خدمات بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک

ارائه کننده کلیه گواهی های بین المللی از جمله تولیدات باغی، زراعی، واحدهای فرآوری، صنایع غذایی و نهاده های ارگانیک

گواهی های صادره مراحل اخذ گواهی

درباره ما

شرکت بیوسان گواه (سهامی خاص)


نماینده انحصاری bio-inspecta سوئیس

شرکت خدمات بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک


Random Name

Random Name

خدمات

ایجاد اطمینان به مصرف کنندگان و صادر کنندگان در کشور با ارائه خدمات بازرسی و گواهی در فرآیند تولید تا عرضه محصولات ارگانیک

شرح خدمات

گواهی گروهی

ارائه خدمات بازرسي و گواهي گروهي براي تعاوني ها،اتحاديه ها ، تشكل هاي توليدي ، واحدهاي فراوري و بازرگانان مجري سيستم كنترل داخلي(ICS)

صدور گواهی ارگانیک

ارائه توامان خدمات بازرسي محصولات ارگانيك مطابق با استاندارد های داخلی و خارجی جهت دستيابي متقاضیان به بازارهاي ارگانيك داخلي و خارجی .

خدمات بازرسی

ارائه خدمات بازرسي و گواهي براي كليه محصولات ارگانيك صادراتي براساس استاندارد ارگانيك بازارهاي هدف(اتحاديه اروپا،امريكا، فرانسه،سوئيس و....)

آموزش

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي بازرسان كشاورزي ارگانيك،كارشناسان و علاقمندانمزارع ارگانیک
گواهی گروهی برای تولید کنندگان کوچک (ICS)

تماس با ما


 021-88865699

 021-88349805    021-88318568

تهران ، خيابان خردمند جنوبی ، کوچه ملکیان ، پلاک 3 ، واحد 9